Menu

Taxonomie

3 sectoren te onderscheiden in de informele economi

1. Zelfproductie: de niet-monetaire, ongeregistreerde economie binnen het huishouden.
vb.: moestuin, tuinonderhoud, huishouden, …

2. Ongerapporteerde economie: sector van monetaire transacties buiten het staatsregulerende kader.
vb.: zwartwerk: poetsvrouw, in de bouw (weekend)

3. Criminele economie: de sector waarbinnen illegale producten of diensten circuleren.
vb.: vrijwilligerswerk (ouderhulp, …)

Lees meer...

Begrip: informele economie

= het geheel van economische fenomenen die niet tot de formele economie behoren.

Formele economische fenomenen bevatten dat deel van de economie dat officieel geregistreerd en gereguleerd is. Dit betekent dat de informele het geheel van economische activiteiten is die buiten het regulerende kader van de staat valt.

2 subtypes van informele economie:

1. Informele economische activiteiten die concurreren met de formele activiteiten.
2. Informele activiteiten die geen legale tegenhanger hebben.

Lees meer...

Situering

Informele economische activiteiten = informele; ongedocumenteerde, ongerapporteerde, illegale, secundaire, marginale, huishoudelijke, verborgen, onbelaste, parallelle, schaduw-, ondergrondse economie. Deze economie is verschillend van land tot land.

2 fenomenen:

- aha-erlebnis: was gestoeld op de levendige en vaak creatieve overlevingseconomie van vele mensen in ontwikkelingslanden -> vaak niet geregistreerd, onbestaande voor officiële econ.

- de globalisering gaf aanleiding tot een opvallende vervlechting van kleinschalige en vaak familiaal gebonden productiesystemen met internationale en gemondialiseerde ondernemingen. -> vaak van grote ondernemingen waarvan omzet gekend is. Putting out system / Verlagsystem: een kleinschalige en informele vorm van productie is de noodzakelijk stap voor het industrialiseren. Deze zogenaamde ‘proto-industrialisering slaat op een productieorganisatie waar een stedelijke ondernemer ruwe grondstoffen thuis door landelijke stukwerkers laat bewerken. Deze vorm van onderaanneming aan kleine familiale productie-eenheden = Verlagsystem.

Aangezien de economische activiteiten refereren aan ALLE meerwaardecreatie, wordt er een groot deel ervan over het hoofd gezien.

Lees meer...

Werkloosheid & tijdsstructuur

Onderzoek naar de temporele tijdstructuur.

2 conclusies:

  1. Destructurering treedt slechts op bij een deel van de werklozen: Enkel bij degenen waar de geen ander gezinslid werk heeft.
  2. Ontstaan van verschillen: werklozen kijken veel meer tv, herplannen hun taken naar de tv.
Lees meer...

Werkloosheid & sociale contacten

3 mogelijke mechanismen waardoor werklozen minder contacten hebben:

  1. Verlies van werkrelaties: men brengt veel uren/dag door op het werk, wat dus de plek van uitstek wordt voor het onderhoud van contacten.
  2. Financiële deprivatie: zonder inkomen wordt het moeilijker om plaatsen op te zoeken w die de bron zijn van sociale contacten (café, sportclub, …).
  3. Terugtrekken van werklozen uit de sociale relaties, o.m. omdat ze als psychisch bedreigend of belastend worden ervaren. Enkel het contact met familie, kinderen kent een stijgend verloop.

Lees meer...

Marienthal

Manifeste functie van arbeid = inkomen

5 latente functies voor arbeid:

1. = bron voor sociale contacten
2. Structureert de tijd van individuen
3. Verbindt individuen met supra-individuele doeleinden
4. = bron van status en identiteit: het geeft individuen een rol en een positie in de samenleving.
5. Laat toe competenties en vaardigheden te ontwikkelen.


-> Dit is de basis voor het latente-deprivatiemodel (Jahoda).

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen