Sociologie https://www.bronso.nl Sun, 16 May 2021 03:12:02 +0000 nl-nl Geef een definitie van smeltwarmte. https://www.bronso.nl/blog/sociologie/geef-een-definitie-van-smeltwarmte https://www.bronso.nl/blog/sociologie/geef-een-definitie-van-smeltwarmte

De smeltwarmte is het aantal joule dat nodig is om 1 kg vaste stof bij het smeltpunt geheel over te laten gaan in een vloeistof.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Sun, 01 Jun 2014 07:52:17 +0000
Drugsbazen in Rio hebben wachtlijsten https://www.bronso.nl/blog/sociologie/drugsbazen-in-rio-hebben-wachtlijsten https://www.bronso.nl/blog/sociologie/drugsbazen-in-rio-hebben-wachtlijsten

Door de heersende armoede in Rio worden de jongeren aangetrokken door de dure en luxe kleding, auto´s en de mooie vrouwen. Daar is geld voor nodig. Geld dat verdiend kan worden in de drugshandel. Vrijwel alle jongeren wachten op zo´n kans, een kans op een “beter” leven. Dat eigenlijk alleen de bazen van de drugshandel echt grof geld verdienen, weet niet iedereen. Koopkracht voor drugs in het arme Rio is namelijk zeer gering.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:19:39 +0000
Gecontroleerde wijken in Rio door de drugsmaffia https://www.bronso.nl/blog/sociologie/gecontroleerde-wijken-in-rio-door-de-drugsmaffia https://www.bronso.nl/blog/sociologie/gecontroleerde-wijken-in-rio-door-de-drugsmaffia

Doordat vele wijken in Rio worden gecontroleerd door de drugsmaffia en de drugskartels, wordt het de IBISS soms erg moeilijk gemaakt om te kunnen onderhandelen voor een doorstart van een project ten behoeve van de arme straatkinderen. Een enkele keer, tijdens verkiezingen of als er goede sier gemaakt moet worden in het buitenland zoals bijvoorbeeld met de aankomende Olympische Spelen, heersen zowel het leger als de politie in deze wijken. Het ontbreekt de overheid aan macht, mankrachten en aan geld om een constante bezetting van de sloppenwijken in de “heuvels” van Rio te kunnen realiseren.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:18:10 +0000
Strategische ligging van de stad Rio de Janeiro https://www.bronso.nl/blog/sociologie/strategische-ligging-van-de-stad-rio-de-janeiro https://www.bronso.nl/blog/sociologie/strategische-ligging-van-de-stad-rio-de-janeiro

Rio zou je grof weg kunnen indelen in 2 stukken:

  • Het “asfalt”, daar waar de “rijken” wonen,
  • De “heuvel”, daar waar de sloppenwijken staan, waar (bittere) armoede en straatkinderen naast de drugskartels heersen.


Afhankelijk van de stand van de burgeroorlog onder de drugsmaffia in Rio, kan de gang naar boven
de “heuvel” op door smalle steegjes een behoorlijk gevaarlijke onderneming zijn! Spanningen kunnen
behoorlijk oplopen als een baas van een drugskartel wordt vastgezet: de drugshandel mist leiding en
het geweld loopt dan werkelijk de spuigaten uit! Kinderen die sterven door verdwaalde kogels.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:16:39 +0000
Oorzaken geweld in Rio https://www.bronso.nl/blog/sociologie/oorzaken-geweld-in-rio https://www.bronso.nl/blog/sociologie/oorzaken-geweld-in-rio

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zwaaide de linkse gouverneur Leonel Brizola de scepter over de stad Rio de Janeiro. Zijn beleid was dat de politie niet de “heuvel” opmocht. Drugsbendes en de drugsmaffia kreeg de vrije hand door het ontbreken van enige controle op de “heuvel” in Rio. Zo ontstonden de drugskartels, zij hadden immers alle ruimte om zich te vestigen en te organiseren. Een andere oorzaak zou gezocht kunnen worden in de extreem ongelijke welvaartsverdeling binnen de Braziliaanse samenleving. Verder ontbreekt het aan echt goede mogelijkheden voor opleiding, wonen en werken voor de arme bevolking, met als resultaat dat door sociale uitsluiting de jeugd in de armen van de drugs, drugsbendes en geweld worden gedreven.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:14:36 +0000
Bevolking: milities versus drugsbende https://www.bronso.nl/blog/sociologie/bevolking-milities-versus-drugsbende https://www.bronso.nl/blog/sociologie/bevolking-milities-versus-drugsbende

De bevolking van Rio de Janeiro heeft het zeer zwaar te stellen met zowel de drugsbendes als de milities in de stad. De milities troggelen geld van ze af, geld dat ze niet hebben en dankzij de drugsbendes vallen er velen onnodige doden en is het geweld op straat niet te overzien. Het enige grote pluspunt voor de bevolking van Rio is: de drugsbendes en de drugsmaffia zijn overwegend goed voor de mensen. Of dit nu een echt pluspunt is…

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:12:45 +0000
Drugskartels versus de politie in Rio de Janeiro https://www.bronso.nl/blog/sociologie/drugskartels-versus-de-politie-in-rio-de-janeiro https://www.bronso.nl/blog/sociologie/drugskartels-versus-de-politie-in-rio-de-janeiro

Drie zeer grote drugskartels in de stad Rio de Janeiro, te weten:

  • Comando Vermelho,
  • Amigos dos Amigos en
  • Terceiro Comando Puro,
]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:10:52 +0000
Verliest de overheid de controle over de stad? https://www.bronso.nl/blog/sociologie/verliest-de-overheid-de-controle-over-de-stad https://www.bronso.nl/blog/sociologie/verliest-de-overheid-de-controle-over-de-stad

In 2007 vielen in de stad Rio de Janeiro werkelijk een krankzinnig hoog aantal gewelddadige doden. Allen ten gevolge van al het geweld van de burgeroorlog tussen de drugsmaffia en de drugskartels die de stad rijk zijn. Dit aantal gewelddadige doden is velen malen hoger dan in een andere stad of streek waar een burgeroorlog zou woeden. Is de overheid bezig de strijd te verliezen tegen de drugsbendes in de stad?

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:06:13 +0000
De staat en informele economie https://www.bronso.nl/blog/sociologie/de-staat-en-informele-economie https://www.bronso.nl/blog/sociologie/de-staat-en-informele-economie

Onderscheiden van 3 dimensies:

1. De intenties om in te grijpen

Dit heef de structuur dat regels in feite mogelijkheid scheppen om ze te overtreden. Hoe minder economische activiteiten door formele regels gedicteerd zijn, hoe kleiner de mogelijkheden om ze te overtreden. Hieronder moet ook de belastingsdruk gerekend worden.

2. De daadwerkelijke controle

Overheden die weinig afdwingingsmiddelen ter beschikking hebben, weinig effectief zijn, veel corruptie kennen en een grotere informele economie.

3. Het sociaal kapitaal in de betrokken samenleving

In een samenleving met strenge regels, daadwerkelijke bestraffing, uitgebreid geheel van sociale voorzieningen, hebben de mensen minder snel de neigen tothet overschakelen naar de informele economie.

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:03:57 +0000
Directe metingen https://www.bronso.nl/blog/sociologie/directe-metingen https://www.bronso.nl/blog/sociologie/directe-metingen

Doorgaans gebruikt men hiervoor enquêtes -> geavanceerde vragen kunnen stellen = goed.

Op die manier kan men ontdekken waarom men de informele economie gebruikt, en voor welke doeleinden. Ook het profiel van de werknemers kan ontdekt worden

Nadelen:
- mensen gaan niet steeds eerlijk antwoorden
- of ze geven de gewenste antwoorden, ook al is het niet waar: sociaal wenselijke antwoorden
- duur onderzoek
- grootte van de non-respons (op alle vragen of enkel op de cruciale vragen).

]]>
sofian@bronso.be (Sofian Bouazzaoui) Sociologie Thu, 29 May 2014 19:02:34 +0000