Logo
Print deze pagina

producer surplus

wanneer een bedrijf een bepaalde output produceert, moet deze op het niveau zijn waarbij marginale omzet gelijk is aan marginale kosten.

De prijselasticiteit van marktaanbod meet de gevoeligheid van output op veranderingen van de marktprijs. Perfecte inelastisch aanbod verschijnt wanneer het bedrijf en materiaal volledig in gebruik worden genomen en dus een nieuwe vestiging nodig is om productie te verhogen. Bij een verandering van de prijs, zal output niet verhogen. Bij een perfect elastisch aanbod is er sprake van het tegenovergestelde, dan zijn de marginale kosten constant.

Copyright © 2017. All rights reserved.