Logo
Print deze pagina

Long-run competitive equilibrium

is als alle bedrijven in een industrie hun winst maximaliseren, waarbij geen bedrijf wil in- of uittreden omdat economische winst gelijk is aan 0 en waarbij de prijs gelijk is aan het aantal gevraagde en het aantal aangeboden.

Copyright © 2017. All rights reserved.