Menu

Wat is e-commerce en wat zijn de voordelen?

Definitie E-commerce

“E-commerce, ook wel electronic commerce of elektronische handel genoemd is de verzamelnaam van manieren waarop via digitale wegen (bijvoorbeeld het internet) handel kan gedreven worden.”
(UNIZO)

“E-commerce (elektronische handel) staat voor het kopen en verkopen van goederen en diensten via een elektronisch medium, in de ruime betekenis van het woord. Online verkoop van goederen en diensten via het world wide web is de bekendste vorm.”
(KMO-IT)

 • Enge betekenis: elektronisch bestellen en betalen van producten en/of diensten via het Internet.
 • Brede betekenis: het hele traject van zakendoen over het Internet
  (pre- tot en met after-sales, inrichten en bouwen van website, het bestellen van goederen, contacten onderhouden met leveranciers, overheid en klanten, opzetten van distributiesysteen, …)

Elektronisch zakendoen, of e-commerce, is in tegenstelling tot wat velen denken echter meer dan alleen een distributiekanaal of het elektronisch afhandelen van commerciële transacties met derden. Het gaat zowel om interne bedrijfsprocessen als om bedrijfsprocessen die de interactie met derden ondersteunen. Hierbij is niet alleen de pure transactie (aan- en verkoop) van belang, maar ook de bedrijfsprocessen die hieraan voorafgaan (informatieverstrekking, communicatie, marktonderzoek) en die erop volgen (zoals betaling, levering, dienstverlening na verkoop).

Onder e-commerce in de enge zin wordt dus verstaan: het elektronisch bestellen en betalen van producten en/of diensten via het Internet. Het gaat dan enkel om het kopen en betalen door de klant.

De ruimere betekenis van e-commerce bestrijkt het hele traject van zakendoen over het Internet, dus van pre- tot en met after-sales inclusief alle zakelijke transacties. Dit houdt in: inrichten en bouwen van website, het bestellen van goederen, contacten onderhouden met leveranciers, overheid en klanten, opzetten van distributiesysteem enzovoort.

E-commerce op verschillende gebieden

 • Business-to-business (B2B)
 • Business-to-consumer (B2C)
 • Consumer-to-consumer (C2C)

Afhankelijk van de aard van de elektronische transacties, kan men electronic commerce

opsplitsen in de drie grootste en belangrijkste categorieën, met name Business to Business (B2B) is handel tussen twee bedrijven, Business to Consumer (B2C) is handel tussen een bedrijf en een consument en Consumer to Consumer (C2C) is handel tussen consumenten.

Verschillende invalshoeken

 • Communicatie-technisch perspectief
 • Bedrijsproces perspectief
 • Service perspectief
 • Perspectief van online staande PC

Men kan e-commerce bekijken vanuit verschillende invalshoeken.

Ten eerste vanuit een communicatie-technische invalshoek is e-commerce het via de telefoonlijn, computernetwerken en dergelijke leveren van informatie, producten/services of betalingen.

Ten tweede vanuit het bedrijfsproces gezien is het de toepassing van technologie met het oog op het automatiseren van zakelijke transacties en processen.

Als we kijken naar het service perspectief is het een middel dat tegemoet komt aan de wens van bedrijven, consumenten en managers om de kosten van service te verlagen, terwijl de kwaliteit van het geleverde en de snelheid van levering wordt vergroot.

En ten vierde vanuit het perspectief van je online staande PC is de mogelijkheid om, met behulp van internet producten en diensten te kopen en te verkopen.

Voordelen: bedrijf

 • Winst halen door online-verkoop
 • Klantenrelaties opbouwen
 • Efficiëntie: offertes, informatieaanvragen dienen niet langer via de Post te gaan maar kunnen meteen online binnen twee seconden worden bezorgd.
 • Kostenreductie: e-commerce kan leiden tot verlaging van marketing, communicatie, voorraad, advertentie, transport en servicekosten. Omdat handel tussen producent en consument rechtstreeks kan plaatsvinden, kunnen distributiekosten dalen.

Voordelen: consument

 • Klantvriendelijkheid: het gemak van het verrichten van een aankoop op het internet. E-commerce laat het toe om tijd te besparen en de kosten te reduceren bij de aankopen.
 • Prijs: de verhoogde prijsconcurrentie op het internet tussen de handelaars onderling en de overvloed aan beschikbare informatie voor de consument leiden in veel gevallen tot een lagere prijs in vergelijking met de aanbiedingen in de traditionele winkels.
 • Productkeuze: er is een uitgebreide productkeuze op het internet. Zo zijn alle aangeboden producten binnen een handomdraai beschikbaar voor de consument.
 • Mobiliteit: er is nu de mogelijkheid voor de consument om de aankopen van thuis uit te verrichten.

Kenmerken van e-commerce

 • Openingstijden: Het Internet kent geen openings- of sluitingstijden. Als de bijhorende servers niet down zijn of gehackt zijn, zijn websites 24 uur per dag online, zeven dagen per week bereikbaar. Het is mogelijk inkopen te doen op elke moment van de dag.
 • Snel: De afnemer kan in een Internet-sessie tot een volledige transactie komen.
 • Klant is keizer: De nieuwe economie geeft de macht aan de Internet-bevolking. Deze bevolking bepaalt wat een bedrijf verkoopt of hoe een bedrijf de klant tegemoet komt. Bijvoorbeeld omdat hij online niet direct kan worden aangesproken, voelt hij zich moreel niet verplicht langer te blijven dan nodig geacht.
 • Anticiperen: Meer dan ooit is het nodig snel te reageren op acties van concurrenten. Een e-commerce initiatief is nooit af. Concurrentievoordeel wordt gecreëerd door anticipatie.
 • Klantgegevens: Het is handig te weten wat de klant beweegt en vooral wil. Door zijn voorkeuren te leren kennen kan men op zijn vraag anticiperen.
 • Merkbekendheid: Merkbekendheid is belangrijk om dat vertrouwen op het internet een grote rol speelt. Dat vertrouwen is groter bij bekende merken.
 • Beïnvloeding: Beïnvloeding is belangrijk op het internet. De klant kan alleen beïnvloed worden op het moment hij er voor open staat. Hij bepaalt wanneer en hoe lang. Als het hem even niet bevalt, is hij zo weer vertrokken. Men moet de klant als het ware even inpakken, prikkelen, maar u moet vooral iets te bieden hebben.
 • Transparantie: Afnemers kunnen makkelijk prijzen vergelijken. Alhoewel dit de kracht is van het internet als verkoop- en distributiekanaal, wordt die kracht vaak als een bedreiging ervaren en een bedreiging is natuurlijk geen stimulans om te investeren.

Relevante artikels

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen