Menu

Monochrone en polychrone tijdsbeleving

Een van de grootste struikelblokken in interculturele contacten komt door het vanzelfsprekend vinden van onze eigen tijdsbeleving. Cultuurverschillen in tijdsoriëntatie komen volgens Hall vooral tot uitdrukking in polychronie en monochronie en het belang van het verleden, heden en toekomst. Tijd kan je als monochroon of als polychroon beleven: één ding tegelijk doen of meer dingen tegelijk.

Monochrone cultuur

  • De tijdsbeleving is lineair: de tijd brengt ons van het verleden via het heden naar de toekomst. Monochrone tijd is in segmenten verdeeld, zoals de planning in een agenda. Dit maakt het mogelijk om je op één ding tegelijk te concentreren en je aan een plan te houden. Mensen met een monochrone tijdsbeleving praten over tijd alsof het geld is: je kan het verspillen, je kan het sparen. Omdat deze mensen zich graag op één ding tegelijk concentreren, houden ze er niet van om onderbroken te worden. Ze zijn kampioen in het halen van deadlines. Tijdsplanning is bovengeschikt aan relaties met anderen.
  • Voorbeelden: vaak in laagcontext culturen zoals België, Noordwest-
  • Europa en Angelsaksische landen.


Polychrone cultuur

  • Mensen in een polychrone cultuur zijn prima in staat meerdere dingen tegelijk te doen, meerdere conversaties te volgen en vinden onderbrekingen niet storend. De klok is absoluut ondergeschikt aan persoonlijke relaties. Tijd komt altijd terug.
  • Het voortzetten van oude tradities vindt men belangrijk. Oude mensen verdienen respect.
  • Voorbeelden: vaak in hoogcontext culturen zoals Zuid-Europa, Latijns- Amerika, Middellandse Zeegebied, Midden-Oosten, Afrika en Azië.


Te weten of je een voorkeur hebt voor de monochrone of polychrone tijdsbeleving, helpt je in je interculturele communicatie. Het een is niet beter of slechter dan het ander.

  • Als je zelf tijd op een monochrone manier ervaart, kunnen mensen met een polychrone tijdsbeleving overkomen als onbeleefd, chaotisch of onbetrouwbaar. Oordeel echter niet, maar ontdek de mogelijkheden van polychroon werken. Ontdek polychrone elementen bij jezelf. Dat vergroot het wederzijdse vertrouwen.
  • Als je tijdsbeleving grotendeels polychroon is, lijken mensen met een monochrone tijdsbeleving planmatig, inflexibel en koud. Oordeel echter niet. Leer hen beter kennen. Ook dit vergroot het wederzijdse vertrouwen.

Relevante artikels

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen