Logo
Print deze pagina

Longitudinaal vs. cross-sectioneel

 • Longitudinaal onderzoek strekt zich uit door de tijd – er komen minimaal 2 metingen voor. Als er met de proefpersonen wordt meegelopen spreekt men van prospectief onderzoek, er is dan sprake van meerdere onderzoeken.

 • Bij retrospectief onderzoek wordt de respondent achteraf gevraagd gegevens te produceren. Retrospectief onderzoek wordt gezien als minder krachtig dan prospectief.
  • Resultaten lijden onder vertekenende geheugeneffecten
   • Gebeurtenissen worden logisch geordend. Zo kan men terugkijkend op een positieve ervaring die negatief eindigde, een geheel negatief beeld schetsen.
   • Bepaalde metingen kunnen niet retrospectief verkregen worden.
   • Omdat prospectief onderzoek veel duurder is dan retrospectief onderzoek wordt de laatste dus toch vaak gebruikt.
   • Een herhaaldelijk onderzochte groep wordt ook wel panel genoemd-> panel studie.
   • Een groep bestaande uit personen geboren in een bepaald jaar heet cohort. Dus een cohort studie.
  • Een studie met twee of meer meetmomenten en wisselende steekproeven heet trendstudie.
 • Tegenovergesteld aan longitudinaal onderzoek vinden we cross-sectioneel onderzoek. Dit is onderzoek waarbij, zoals reeds besproken, niet naar veranderingen maar naar de situatie op één moment gekeken wordt.

Copyright © 2017. All rights reserved.