Menu

De ‘ijzeren wet’ van Robert Michels

Uit Webers model kan je afleiden dat de macht geconcentreerd is aan de top. Een grote organisatie is een piramide met de meerderheid van de leden onderaan, in relatief machteloze posities.

 • Robert Michels (leerling Weber): hypothese die hij de ‘ijzeren wet van de oligarchie’ noemde.

Oligarchie

= bestuur is in handen van weinigen

Michels ‘ijzeren wet’ is gebaseerd op onderzoek naar de Sociaal-Democratische Partij van Duitsland (sdp), na W.O.I.

 • Centrale ideaal van deze partij was de participatie van de massa in het politieke besluitvormingsproces
 • Naarmate de partij groeide en belangrijker werd, ontwikkelde zij zich tot een heuse bureaucratie

Volgens Michels vertonen alle grote organisaties deze tendens.

 • Bestuur in handen van enkel is een onvermijdelijk aspect van grote organisaties
 • In moderne maatschappij bestaat er spanning tussen een tendens naar bureaucratie en een tendens naar democratie
  • Paradoxaal!
   Democratie veronderstelt de participatie van de massa aan politieke besluitvorming.
   Dit is onmogelijk zonder vorming van democratische partijen.
   Maar dit leidt dan weer tot ontwikkeling van grote, bureaucratische partijen gedomineerd door machtskliekjes!

Relevante artikels

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen