Logo
Print deze pagina

Installeren van FFMPEG op linux server

FFmpeg is vrije software die audio- en videobestanden converteert. Met de command-line tool die is samengesteld uit een verzameling van vrije software / open source libraries. Het omvat libavcodec, een audio / video codec bibliotheek die wordt gebruikt door verschillende projecten. De naam van het project is afkomstig van de MPEG-video normen groep, samen met "FF" voor "fast forward".

Typ volgende commands in SSH:
# mkdir /usr/local/src
# cd /usr/local/src
# mkdir /usr/local/src/tmp
# chmod 777 /usr/local/src/tmp
# export TMPDIR=/usr/local/src/tmp
# wget http://ffmpeg.org/releases/ffmpeg-0.11.tar.gz
# tar xzf ffmpeg-0.11.tar.gz
# cd ffmpeg-0.11
# make distclean
# ./configure  --enable-gpl --enable-version3 --enable-nonfree --enable-shared --enable-libmp3lame --enable-libx264 --enable-libfaac --enable-libvpx --enable-libvorbis --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopencore-amrnb  --enable-libtheora 
# make clean && make && make install
# make tools/qt-faststart
# cp tools/qt-faststart /usr/local/bin/
# ldconfig
Copyright © 2017. All rights reserved.