Webontwikkeling https://www.bronso.nl Wed, 29 May 2024 06:41:16 +0000 nl-nl Wat is Bootstrap? | Betekenis en Definitie https://www.bronso.nl/blog/programmeren/wat-is-bootstrap https://www.bronso.nl/blog/programmeren/wat-is-bootstrap

Wat is bootstrap

Bootstrap is geheel van hulpmiddelen dat gebruikt wordt bij het maken van websites en andere toepassingen voor het web.

Betekenis Bootstrap

Bootstrap is gratis en open source. In dit framework vind je sjablonen gebaseerd op HTML en CSS. Deze set van elementen voor HTML en CSS is vrij uitgebreid. Ze kunnen gebruikt worden voor typografie, formulieren, knoppen, navigatie en andere interfaceonderdelen. Het framework bevat ook Javascript-extensies.

Bootstrap werd bedoeld om het ontwikkelen van websites eenvoudiger te maken. Het framework werd ontwikkeld door twee ontwikkelaars van Twitter: Mark Otto en Jacob Thornton. Zij zorgden er met Bootstrap voor dat de interface van de microblogdienst op een consistente manier kon worden ontwikkeld. In het begin was het de bedoeling dat het framework enkel binnen Twitter zou worden gebruikt.

Vanaf 2011 kan iedereen het framework gebruiken en is het eenvoudig downloadbaar op Github. Behalve door Twitter wordt bootstrap nu ook gebruikt door NASA, de University of Washington, FIFA, Newsweek en VOGUE.

Compatibiliteit van Bootstrap

Het Bootstrap framework is compatibel met de browsers Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera en Safari. Verder wordt ook responsive webdesign ondersteund. Meer nog: Bootstrap wordt als front-end framework ingezet om websites en webapplicaties responsive te maken. Vaak gebeurt dit in combinatie met jQuery.

De elementen van Bootstrap

Bootstrap bestaat uit de volgende elementen: buttons, tabellen, thumbnails, labels, badges, uitklapmenu’s, navigatie-elementen, navigatiebalken en alerts. Verder kun je ook voortgangbalken, gegroepeerde lijsten, panelen, carrousels en standaardtekstvakken gebruiken.

Voordelen van Bootstrap:

1. Snel

Bootstrap werkt optimaal wanneer je weinig tijd hebt om een website of een app te bouwen. Je hoeft slechts een template te kiezen. Vervolgens pas je deze aan en je bent klaar.

2. Eenvoudig

Wie HTML en CSS kent, kan zo met Bootstrap aan de slag. Bovendien is je website of app meteen inzetbaar voor mobiel gebruik.

3. Geschikt voor mobiel

Bootstrap maakt gebruik van een grid lay-out. Dat is de reden waarom het framework ervoor zorgt dat websites en applicaties meteen responsief zijn.

4. Open source

De broncode van Bootstrap is gratis beschikbaar. Je bent zelf vrij om het framework aan te passen.

5. Geschikt voor verschillende browsers

Bootstrap is compatibel met verschillende browsers en kan dan ook gebruikt worden met Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera en Safari.

Nadelen van Bootstrap

1. Alles ziet er standaard uit.

Dit komt omdat Bootstrap eenvoudig is om te gebruiken en daarom weinig wordt aangepast. Vele websites en applicaties zien er daarom hetzelfde uit. Een aantal ontwikkelaars neemt de moeite niet om aanpassingen te doen om tot een uniek resultaat te komen. Het framework biedt echter wel de mogelijkheid om de elementen te finetunen waardoor een unieke look wel tot de mogelijkheden behoort.

2. De laadtijd:

Bootstrap is een zwaar framework. Dit heeft zo zijn gevolgen voor de laadtijd van een applicatie of site. Sommige ontwikkelaars werken dan ook liever met een ander framework.

]]>
info@bronso.nl (Sofian Bouazzaoui) Webontwikkeling Sat, 17 Mar 2018 19:26:09 +0000
Commentaar in C++ https://www.bronso.nl/blog/programmeren/commentaar-in-c https://www.bronso.nl/blog/programmeren/commentaar-in-c

Het is mogelijk om in een C++ programma tekst toe te voegen, zonder dat deze tekst gezien wordt als acties die door de computer moeten uitgevoerd worden. Deze tekst wordt commentaar genoemd. Plaatsen van commentaar in de programmatekst kan de programmeur helpen bij het lezen en begrijpen van het programma. Commentaar wordt door de compiler genegeerd maar blijft wel in de programmatekst staan.

Voorbeeld commentaar

using namespace std; // De std namespace niet vergeten !!!

 / Dit is het startpunt van de applicatie /
 int main()
 {
 cout << "Hallo C++"; //Dit statement zal tekst afprinten
 /Dit is commentaar
 gespreid over meerdere
 regels/
 return 0; //Alles is goed verlopen,
 } //dus sturen we 0 terug

]]>
info@bronso.nl (Sofian Bouazzaoui) Webontwikkeling Thu, 02 Jan 2014 08:38:14 +0000
De geschiedenis van C++ https://www.bronso.nl/blog/programmeren/de-geschiedenis-van-c https://www.bronso.nl/blog/programmeren/de-geschiedenis-van-c

C++ is geëvolueerd uit de programmeertaal C, die op zijn beurt is ontsproten uit twee andere talen, namelijk BCPL en B. BCPL is in 1967 ontwikkeld door Martin Richards om software en compilers te schrijven voor besturingssystemen. Ken Thompson heeft vele elementen van BCPL in zijn eigen programmeertaal B verwerkt. Hij gebruikte zelf B om in 1970 bij Bell Laboratories één van de eerste versies van het UNIX besturingssysteem te schrijven.

C werd in 1969 bij Bell Laboratories uit B ontworpen door Dennis Ritchie en in 1972 werd de taal geïmplementeerd. In 1978 legde Dennis Ritchie, samen met Brian Kernighan, de definitie van de taal vast in het boek ‘C - Programming Language’. Toen bleek dat er hiervoor heel wat interesse ontstond werd ze in opdracht van ANSI (American National Standardization Institute) nauwkeuriger en meer uitgebreid gedefinieerd. In 1989 was deze ANSI-standaard klaar. Initieel raakte C bekend als ontwikkelingstaal voor het UNIX besturingssysteem. Momenteel is het grootste deel van besturingssystemen voor laptops, desktops en kleine servers geschreven in C of C++ . In C staan goede implementeerbaarheid, efficiëntie en uitdrukkingskracht meer centraal dan veiligheid. De gebruiker is bijgevolg niet goed beschermd tegen zichzelf. Fouten worden niet altijd duidelijk gesignaleerd.

Deze taal is bijgevolg niet de meest eenvoudige en vraagt heel wat oefening om ermee vertrouwd te geraken. C++ , een uitbreiding van C, is in het begin van de jaren ’80 eveneens bij Bell Laboratories ontwikkeld, ditmaal door Bjarne Stroustrup. De voornaamste uitbreiding is de mogelijkheid tot objectgeoriënteerd programmeren (Object Oriented Programming, OOP), wat een grote vooruitgang biedt ten opzichte van oudere programmeertalen, aangezien het de productiviteit van programmeurs aanzienlijk verhoogt. Bij objectgeoriënteerd programmeren worden objecten, zoals deze te vinden zijn in de wereld om ons heen, weergegeven door middel van softwarecomponenten. C++ is een hybride taal, omdat het mogelijk is zowel imperatief (door middel van functies, zoals al mogelijk was in C), objectgeoriënteerd (door middel van objecten) als in gemengde stijl te programmeren.

]]>
info@bronso.nl (Sofian Bouazzaoui) Webontwikkeling Thu, 02 Jan 2014 07:26:48 +0000