Logo
Print deze pagina

Commentaar in C++

Het is mogelijk om in een C++ programma tekst toe te voegen, zonder dat deze tekst gezien wordt als acties die door de computer moeten uitgevoerd worden. Deze tekst wordt commentaar genoemd. Plaatsen van commentaar in de programmatekst kan de programmeur helpen bij het lezen en begrijpen van het programma. Commentaar wordt door de compiler genegeerd maar blijft wel in de programmatekst staan.

Voorbeeld commentaar

using namespace std; // De std namespace niet vergeten !!!

 / Dit is het startpunt van de applicatie /
 int main()
 {
 cout << "Hallo C++"; //Dit statement zal tekst afprinten
 /Dit is commentaar
 gespreid over meerdere
 regels/
 return 0; //Alles is goed verlopen,
 } //dus sturen we 0 terug

Copyright © 2017. All rights reserved.