Menu

Wat is een trend? | Betekenis en Definitie

Wat is een trend

We denken allemaal dat we goed weten wat een trend is. Toch staan we te weinig stil bij wat een trend eigenlijk is.

Definitie trend

Een trend is een patroon van geleidelijke verandering waarin zich iets ontwikkelt naar een bepaalde richting.

Soorten trends

Er bestaan trouwens verschillende soorten trends. Sommige duren langer dan andere. We laten je er graag mee kennismaken:

1. Macrotrends

Een macrotrend kan worden omschreven als een tendens. Een tendens werkt langzaam. Hij ontwikkelt zich gedurende een lange periode. Hierdoor wordt de verandering niet meteen opgemerkt. Een macrotrend onstaat niet plots en blijft ook langer duren.

2. Minitrends

Een minitrend is een afgeleide van een macrotrend. Ze splitsen zich af van de algemene tendens en worden zo makkelijker opgemerkt.

3. Microtrends

Deze trends vallen heel erg op. Ze ontstaan vlug en vallen net als rijpe appelen uit een boom. In dit geval spreken we daarom over een rage of een hype.

4. Economische trends

Deze zijn belangrijk voor economen en beleggers. Zo kunnen we de Bitcoin en andere cryptovaluta omschrijven als een economische trend.

5. Modetrends

In de modewereld is het voor iedereen duidelijk dat er trends zijn. Modetrends zijn opvallend en veranderen ieder modeseizoen. Soms is er een link waarneembaar tussen een modetrend en economische trends. In tijden van recessie worden de rokken van de vrouwen langer. Wanneer de economie terug opbloeit, worden de rokken terug korter.

6. Andere trends

In feite is het zo dat alles wat meetbaar is in cijfers, omgezet kan worden in een trend. Zo zijn er demografische trends wanneer er meer of minder geboortes zijn of wanneer er extreem veel sterftegevallen zijn in de winter. Ook criminaliteitscijfers worden vaak omgezet in trends. Hetzelfde geldt voor ongevallen.

Ontstaan van een trend

We denken vaak van trends dat ze zomaar uit het niets komen en gaan, maar zo zit het mechanisme niet in elkaar. Er zijn wel degelijk tekenen in de maatschappij die er op wijzen dat er een nieuwe trend zit aan te komen. Het is de kunst om te kunnen aanvoelen wanneer een nieuwe trend zich aandient. Het is een nog grotere kunst om daar als zelfstandig ondernemer te kunnen op inspelen.

Hoe lang blijft een trend bestaan?

Onderzoekers verklaren dat een trend blijft bestaan zolang er sprake is van een positief effect. Dit gaat zeker op voor trends zoals mode en hypes zoals Pokemon Go en andere spelletjes en speelgoed. Wanneer we het hebben over criminaliteitscijfers of over sterftecijfers, dan is een trend echter negatief.

Het einde van een trend

Een trend houdt op te bestaan, wanneer hij gaat vervelen. Het is in die zin belangrijk dat een ondernemer ook een trendwatcher is die kan aanvoelen wanneer het gedaan is met een trend. Zo kun je als zaakvoerder op deze maatschappelijke verandering inspelen en je bedrijfsmodel aanpassen.

Wat is trendwatchen?

Bij trendwatchen gaat iemand bewust op zoek naar trends. Trendwatchers herkennen trends. Ze zijn in verschillende trends geïnteresseerd en voelen zich in diverse groepen thuis. Alles wat nieuw is, voelt voor hen aan als een sensatie. Trendwatchers hebben in die zin een belangrijke functie omdat ze trends vertalen naar het grote publiek.

Waarom moet een ondernemer zich met trends bezig houden?

Voor iedere gedreven ondernemer is het belangrijk om voeling te hebben met trends die zich in de maatschappij ontwikkelen. Je hoeft daarom zelf geen trendwatcher te zijn. Het volstaat om trendwatchers te volgen de gespecialiseerd zijn in de niche die relevant is voor jouw bedrijf. Zo blijf je voeling houden met je doelpubliek. Deze klanten en potentiële klanten maken immers ook deel uit van een zich steeds veranderende maatschappij.

De nichemarkt van je bedrijf

Elk bedrijf heeft een bepaald doelpubliek. Deze mensen bevinden zich als het ware in een niche. Zodoende is het belangrijk dat jouw onderneming blijft voldoen aan de noden en behoeften van dit nichepubliek. Dat is meteen ook de reden waarom je als ondernemer trends moet blijven volgen. Enkel zo ben je er zeker van dat je bedrijf zich in de juiste nichemarkt bevindt.

Relevante artikels

Advies nodig?

Vraag dan nu een gratis en vrijblijvende scan aan voor uw website.
Wij voeren een uitgebreide scan en stellen een SEO-rapport op met aanbevelingen
voor het verbeteren van de vindbaarheid en de conversie van uw website.

Scan aanvragen